CSR

Gift Basket Donation to Baan Nontapum, Nonthaburi

 

หลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้นำของขวัญที่ได้รับจาก business partners ต่าง ๆ ไปบริจาคให้กับสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลสงฆ์    โดยในปีนี้ เราได้นำกระเช้าของขวัญไปบริจาคให้กับบ้านนนทภูมิ ซึ่งเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เราได้นำกระเช้าของขวัญที่ได้รับมาจากแต่ละทีมรวม 13 กระเช้าไปบริจาค ซึ่งนอกจากนั้นยังมีของอื่น ๆ จากเหล่าพนักงานที่นำมาบริจาคเพิ่มเติมด้วย เราหวังว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ และผู้พิการที่บ้านนนทภูมิ