ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ:

:

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

:

891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 10,14 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จัดตั้งขึ้น :

:

5 กรกฎาคม 2539

ทุนจดทะเบียน

:

20 ล้านบาท

ประธาน:

:

นายคัตสึฮิโระ ทันโน่

พนักงาน:

:

241 คน (ณ เดือนมีนาคม 2562)

Sales Amount

FY 2016

  • THB 10,587.17 MM

  • USD 308.79 MM

  • JPY 34,807.21 MM

FY 2017

  • THB 10,857.35 MM

  • USD 349.59 MM

  • JPY 37,429.72 MM

FY 2018

  • THB 12,498.37 MM

  • USD 394.96 MM

  • JPY 44,053 MM