ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ:

:

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

:

891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 10,14 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จัดตั้งขึ้น :

:

5 กรกฎาคม 2539

ทุนจดทะเบียน

:

20 ล้านบาท

ประธาน:

:

นายชิเกกิ โอกิโมโตะ

พนักงาน:

:

178 คน (ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

Sales Amount

FY 2016

 • THB 10,587.17 M

 • USD 308.79 M

 • JPY 34,807.21 M

FY 2017

 • THB 10,857.35 M

 • USD 349.59 M

 • JPY 37,429.72 M

FY 2018

 • THB 12,498.37 M

 • USD 394.96 M

 • JPY 44,053 M

FY 2019

 • THB 9,797.85 M

 • USD 301.36 M

 • JPY 32,938.71 M

FY 2020

 • THB 7,668.37 M

 • USD 245.99 M

 • JPY 27,421 M