ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ผ่ายธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อสนับสนุนการซื้อและการขายชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์ของบริษัทนิสสัน เรามีความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ในการทดลอง เพื่อการผลิตรถยนต์จำนวนมาก และชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับธุรกิจหลังการขาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ของเรารวมถึงการนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สเปน อังกฤษ ตุรกี อียิปต์ ฯลฯ เรานำเสนอต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้ การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และยังมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการจัดหาชิ้นส่วนรถยนต์โดยต่อเนื่อง
พันธกิจของเราคือ ประสิทธิภาพสูงสุดด้านการจัดการโดยมีต้นทุนต่ำสุดบริการของเรา
 

ผลิตภัณฑ์

• การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับนิสสันและซัพพลายเออร์ต่างๆ
             • การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา
             • การซื้อและขายชิ้นส่วนรถยนต์ภายในประเทศ
             • การจัดการคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การขนย้าย การบรรจุหีบห่อ การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ การบรรจุตู้ และการจัดส่งสินค้า
             • สิทธิพิเศษ BOI ซึ่งได้รับยกเว้นอาการขาเข้าสำหรับสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก